30. týden 17. – 23.7. 2000

  • „Velmi bych si přál, aby lidé brali toto dílo jako úspěch.“– Václav Klaus po návštěvě v Temelíně

  • „A teď se diví…“

– jedna z obyvatelek Hradiště na Karvinsku poté, co voda z řeky Stonávky zaplavila pozemky místních chatařů, kteří si svou chatovou osadu postavili
v záplavovém území


  • „Sousedům se dokonce vznesla buchta ze stolu a posunuly se po něm brýle.“

– důchodkyně z domu s pečovatelskou službou v Brlohu v jižních Čechách
o tom, jak v jejich domě straší


  • „Děti se musí bít a strašit.“

– základní pedagogická metoda Josefa Aloise Náhlovského